Khóa Học Pha Chế Barista

Rất phù hợp cho các khách hàng:

  1. Đam mê pha chế cà phê
  2. Chủ quán cà phê
  3. Sinh viên
  4. Những bạn sẽ đi du học nước ngoài (chúng tôi dạy rất nhiều)
Danh mục: